INRIKES. Fem syskon mellan 4 och 18 år har hållits fullständigt isolerade från övriga samhället av sina föräldrar i Ystadtrakten. Barnen har aldrig gått i skolan, och kunde vid upptäckten förra året inte knyta sina skor, gå på toaletten eller duscha själva. Socialtjänsten har omhändertagit fyra av barnen.

Det är Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad som publicerat det skrämmande avslöjandet om upptäckten av familjen mitt i villaidyllen på Österlen i Ystads kommun. Onsdagen den 29 augusti 2019 knackar polis och socialsekreterare på dörren där två välutbildade föräldrar och fem barn bor.

Alla fönster i villan är förtäckta och inne i huset råder misär. Samtliga rum i bostaden är stökiga, möblerna är trasiga och barnens sängplatser genomsmutsiga. ”I det närmaste en sanitär olägenhet … stökigt och ohygieniskt i samtliga rum i bostaden”, skriver en av socialsekreterarna i sina anteckningar.

De fyra minderåriga barnen omhändertas direkt av myndigheterna, medan 18-åringen får bestämma själv och väljer då att stanna hos sina föräldrar.

Barnen har aldrig gått i skolan och Skatteverket har dessutom avregistrerat barnen från den svenska folkbokföringen. Föräldrarna hävdar dock att syskonen fått hemundervisning via en webbaserad skola i Kalifornien, ett påstående som aldrig bevisas.

Socialtjänstens utredning visar att ”barnen, trots att tre av dem är mellan 10 och 16 år när de undersöks, saknar grundläggande kunskaper och färdigheter – både socialt och kunskapsmässigt – för att kunna fungera i samhället”. Flera av barnen kan inte knyta sina skor, de vet inte hur man duschar eller går på toaletten.

Barnens fysik är också eftersatt. Enligt granskningen konstaterar man i en läkarundersökning att ”alla barnen har svag balans och svag kraft i benen” – ett tecken på att de inte rört sig tillräckligt under sin barndom. Vanvården och isoleringen i hemmet kan också ha gett dem neuropsykologiska funktionshinder – skador på hjärnan.

Alla syskon har dessutom grava språkstörningar och trots att familjen inte har utländsk bakgrund har de ändå inte haft svenska som modersmål i hemmet.

Idag är barnen placerade på HVB-hem och i jourfamiljer utanför Skåne och ska få möjlighet att börja i skolan, men mycket hjälp och extrainsatser kommer att behövas.

I en krönika i Expressen kommenterar Maria Rydhagen upptäckten:

”Historien som rullas upp nu är helt ofattbar. I personnumrens, drönarnas och de sociala mediernas era är det ofattbart att det går att gömma sig så totalt – och att hålla kvar fem barn inne i sitt mörker. Barn har växt upp utan att ha ett enda basalt behov helt tillfredsställt.”

Föräldrarna tillbakavisar alla anklagelser om vanvård och har överklagat omhändertagandet av barnen, men alla domstolar som hittills prövat fallet har gett myndigheterna rätt, enligt Sydsvenskan och HD.

Källa:
Upptäckten: Ystads-par höll fem barn isolerade


  • Publicerad:
    2019-06-02 22:45