MÅNGKULTUREN. Fem personer som är inblandade i en konflikt mellan ”kriminella nätverk” i Järva i Stockholm greps i helgen. En 21-årig ledare fanns bland de häktade.

Genrebild.

Under helgen anhölls fem personer från ett ”kriminellt nätverk” i Husby i Stockholm, misstänkta för grovt vapenbrott och narkotikabrott. Bland de häktade finns en 21-årig ledare.

Det gäller en pågående gängkonflikt mellan två kriminella nätverk från Husby och Tensta, rapporterar SVT Nyheter.

Vid en husrannsakan hemma hos en person som var misstänkt för att ha sålt narkotika hittade polisen vapen och narkotika. I lägenheten fanns fyra personer som greps och senare anhölls, misstänkta för grovt vapenbrott och narkotikabrott.

— Det är resultatet av ett fortsatt hårt arbete inom insats Portia, kommenterar kommenderingschef och biträdande lokalpolisområdeschef i Rinkeby, Maria Sundström.

— Insatsen kommer att fortsätta med samma intensitet framöver, meddelar Sundström.

Portia är en insats i lokalpolisområdet Rinkeby för att stoppa det eskalerande våldet som startade i Järva i somras där fyra mord och flera grova brott kopplats till en pågående konflikt mellan kriminella gäng i Husby respektive Tensta.

Husby och Tensta – invällarcentra med historiska anor

Husby

Stadsdelen Husby bildades under 1800-talets första hälft då två gårdar slogs samman. Namnet kommer från ett torp från den ena gården. Troligen visar namnet på en äldre historia då ”husbyar” under vikingatid och medeltid var namnet på gårdar där kungens tjänstemän bodde. Det finns gravfält från järnåldern och runstenar på området.

Husby är i modern tid klassat som ett så kallat ”utsatt område” och bedöms av polisen som ett ur brottssynvinkel ”problematiskt område”.

Tensta

Tensta var före 1960-talet ett ålderdomligt kulturlandskap med åkrar, skogspartier, gårdar och torp. Området har varit bebott åtminstone sedan folkvandringstiden. Under miljonprogrammet bebyggdes det mellan 1966 och 1972 med 6 200 bostäder, där främst unga barnfamiljer kom att bo.

En allt större del av de boende och affärsidkarna kom under andra hälften av 1970-talet och 1980-talet att utgöras av invällare. År 2014 utgjorde dessa runt 87 procent.

Numera är det vanligt med maktdemonstrationer från kriminella grupperingar och narkotikahandel i området, som bedöms vara ett ”särskilt utsatt område” och enligt polisen även är ”problematiskt ur brottsynpunkt”.


  • Publicerad:
    2020-11-05 09:30