Den danska leksakstillverkaren Lego har lyckats reta upp radikalfeminister. Bakgrunden till detta är att man efter succéer med serier som ”Lego Star Wars” och ”Lego City”, vilka främst riktat sig till pojkar, velat bredda sitt produktsortiment för att tilltala nya målgrupper.  

Denna nya satsning, vilken kom att lanseras under namnet ”Lego Friends”, har blivit en stor succé som tilltalat många flickor. Utmärkande för karaktärerna i Lego Friends är att de alla är just flickor, samt att de har rosa eller lila kläder.

Som ett resultat av succén har Lego lyckats öka sin omsättning från 1,4 till 2 miljarder danska kronor.

I ett uttalande till The Guardian sade Lego följande: ”Tjejer gillar att bygga med lego, men de vill att det ska vara relevant för dem. Tjejer som inte tyckte att lego var relevant för dem tidigare verkar ha hittat den relevansen i Lego Friends”.

När Lego utvecklat den nya produktserien har man varit politiskt korrekt och de nya figurerna präglas därför av en etnisk mångfald. Lego har dock fått erfara att etnisk mångfald inte är det enda man måste ta hänsyn till för att vara politiskt korrekt anno 2012.

För att ens karaktärer riktigt skall stämma in i mallen på den mångkulturella idealmänniskan måste man som leksakstillverkare nämligen se till att ens karaktärer har en total avsaknad av kön.

Eftersom Lego hade mage att skapa figurer som föreställer flickor har man blivit attackerade av den extremfeminitiska sammanslutningen Pink Stinks.

Abi Moore, som leder Pink Stinks, förvånas inte av bolaget Legos, tidigare nämnda, ökade omsättning. ”Det överraskar oss inte att vinsterna stiger, men uppenbarligen gäller det en leksakstillverkare som inte missar några chanser att förstärka könsstereotyper i samhället”, säger hon till The Guardian.


  • Publicerad:
    2012-09-04 21:39