VECKANS FILMER. Veckans filmer blir en spellista kallad Feministisk Ironi.

Valdagen till ära tänkte jag att vi kunde ställa det vrickade partiet Feminitiskt initiativ (Fi) i fokus.

På Youtube har några vita män skapat en spellista som skojar till det om Fi:s förehavanden:

På nätet sprids även denna lista som dissekerar Fi:s vrickade partiprogram:

 • BNP-måttet ska innefatta oavlönat hushållsarbete (s. 7)
 • Lagen om valfrihet ska avskaffas så att politiker får bestämma mer över människors vardag (s. 7)
 • Arbetsmarknadsstatistiken ska ersättas av ”beräkningsgrunder som synliggör kvinnors villkor” (s. 8)
 • En uppförandekod för arbetsmarknaden ska upprättas (s. 9)
 • Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön införs på alla arbetsplatser (s. 10)
 • Positiv särbehandling ska införas i arbetsliv och utbildningsväsen så att personer med sämre kvalifikationer ska kunna tilldelas tjänster och studieplatser pga. att de tillhör en viss grupp (s. 10)
 • Andra anställningsformer än fast anställning på heltid ska avskaffas (s. 10)
 • Försäkringsbolag ska inte få ha högre premie för riskgrupper om riskgruppen är kvinnor (s. 11)
 • Staten ska lägga sig i företags verksamhet och tvinga dem att anställa fler om staten anser att det är nödvändigt (s. 11-12)
 • Arbetslöshetsersättningen ska vara på maxnivå utan tidsbegränsning (s. 12)
 • Kvinnor ska få lättare att beviljas banklån för dåliga affärsidéer (s. 12)
 • Vid större regionalutvecklingsprojekt ska minst hälften av pengarna tilldelas kvinnor (s. 12)
 • Fler än två personer ska kunna ingå äktenskap (s. 14)
 • Skolor och förskolor som inte har ett HBTQ-persektiv ska förbjudas (s. 16)
 • Undervisning i klimatkunskap införs i förskolan (s. 16)
 • Förskolan ska bli avgiftsfri (s. 16)
 • Alla skolor och förskolor måste ha köttfria måndagar (s. 16, 17)
 • Alla grundskolor måste undervisa i feministiskt självförsvar (s. 17)
 • Skoldagens längd i både grundskola och gymnasium ska begränsas till högst sex timmar och läxor och betyg innan gymnasiet ska avskaffas (s. 17, 20)
 • Veganmat ska införas på alla skolor (s. 17)
 • Yrkesutbildningar ska ge universitetsbehörighet (s. 18)
 • Alla universitetsutbildningar måste ha ett HBTQ-perspektiv (s. 19)
 • Ämnet klimatkunskap ska bli obligatoriskt på alla universitetsutbildningar (s. 19)
 • Ett tredje kön införs och man ska kostnadsfritt och utan några som helst krav kunna byta (juridiskt) kön (s. 22, 30)
 • Toaletter, omklädningsrum, fängelser, etc. för transpersoner måste finnas (s. 22, 30)
 • Minderåriga ska få göra (fysiskt) könsbyte (s. 22, 30)
 • Möjligheten att avskaffa (juridiskt) kön helt och hållet ska utredas (s. 23)
 • Alla lärare måste gå en utbildning i ”alkoholens roll ur ett könsmaktsperspektiv” (s. 24)
 • Informationsplikten för HIV ska avskaffas (s. 25, 31)
 • Sex- och samlevnadsundervisning ska bli obligatoriskt i förskolan (s. 27)
 • Alla ”grupper som tar samhällsbyggande beslut” ska bestå av exakt hälften kvinnor och hälften män (s. 42)
 • Alla utbildningar och all offentlig service ska finnas exakt överallt i hela landet (s. 43)
 • 15-minutersprincipen ska lanseras* (s. 42)
 • Reklam (ej bara sexistisk reklam utan all form av reklam) ska inte förbjudas helt men kraftigt begränsas (s. 43)
 • Inkomster upp till 100.000 kr ska vara skattefria, men bara om man jobbar med kultur (s. 45)
 • Sverige ska ha en kvinnlig proffsliga inom ishockey (s. 46)
 • Inkomstskatten ska sänkas (s. 47)
 • Sveriges energiförsörjning ska vara 100 % förnyelsebar, och ingen större utbyggnad av vattenkraften får göras (s. 48)
 • Alla nybyggen av motorvägar ska stoppas (s. 49)
 • Transporter med lastbil ska försvåras till förmån för båt och tåg (s. 49, 79)
 • Kollektivtrafiken ska bli avgiftsfri (s. 49)
 • Det ska bli förbjudet att bygga externa köpcentrum (s. 49)
 • Genmodifierad mat ska totalförbjudas (s. 50)
 • Djur på cirkus ska förbjudas (s. 51)
 • Positiv särbehandling ska tillämpas inom rättsväsendet (s. 53)
 • Möjligheten att helt avskaffa fängelsestraff ska utredas (s. 54)
 • Upphovsrätten ska avskaffas (s. 54, 71)
 • Alla som uppehåller sig i Sverige, oavsett medborgarskap, ska ha rösträtt (s. 57)
 • Personer som befinner sig illegalt i Sverige ska ha rätt till försörjningsstöd (s. 63)
 • Fri invandring, bortsett från arbetskraftsinvandring (s. 63, 65)
 • Utvisning ska avskaffas, även för mycket allvarliga brott (s. 64)
 • Alla vapen (inklusive bland annat pistoler) ska avskaffas globalt (s. 67)
 • Försvaret ska avskaffas (s. 67)
 • Konflikter ska istället lösas av bland annat HBTQ-organisationer (s. 68)
 • Män ska omskolas för att ändra sitt konsumtionsmönster (s. 79)

*  Tyvärr framgår det inte av partiprogrammet vad 15-minutersprincipen innebär men det verkar som att ingen ska ha längre än 15 minuter till arbete, förskola, affär etc. Hur detta ska uppnås förklaras dessvärre inte.

Läs också om det minst sagt omfattande feministiska näthatet i artikeln ”Rösta på Feministiskt initiativ – för kärlekens skull!”.


 • Publicerad:
  2014-09-14 12:00