UTRIKES. Antalet feta människor i USA fortsätter att öka. Nya studier visar att åtgärderna för att stoppa ökningen inte har gett önskat resultat.

Enligt två nya studier som gjorts i USA så ökar fetman bland både barn och vuxna. De åtgärder som vidtagits för att hejda fetmaepidemin har i stort sett varit verkningslösa.

I USA klassas nu 38 procent av de vuxna varav 40 procent bland kvinnorna och 35 procent bland männen samt 17 procent av tonåringarna som feta. Ytterligare 30 procent av amerikanerna betraktas som överviktiga.

Forskarna vill nu se ett samarbete mellan livsmedels- och restaurangbranscherna för att få bukt med fetmaproblemet i landet.

En av studierna publicerades i Journal of the American Medical Association och omfattar 2 638 män och 2 817 kvinnor i vuxen ålder. I den andra ingår 40 780 barn och tonåringar.

Källa:
Allt fler feta i USA


  • Publicerad:
    2016-06-08 14:15