HÄLSA. Enligt en ny studie som publicerats i tidskriften The Lancet har fetman bland barn och ungdomar i världen blivit tio gånger vanligare under de senaste fyrtio åren. Enligt studien så kommer fetman, om trenden fortsätterm att bli vanligare än undervikt inom bara några år.

Det är i tidskriften The Lancet som en ny studie har publicerats och som visar att fetman bland barn och ungdomar i världen har ökat explosionsartat under de senaste fyrtio åren. Drygt 30 miljoner av deltagarna i studien är barn mellan 5-19 år gamla. Studien visar att samtidigt som undervikt och undernäring har minskat bland barn har fetman ökat explosionsartat i nästan alla länder.

I Sverige har fetma, som mätts med Body Mass Index (BMI) över 30, blivit mer än tre gånger så vanligt bland pojkar under de senaste fyrtio åren. Bland flickor har fetman blivit dubbelt så vanlig under samma period. År 1975 var bara 2,3 procent av flickorna i Sverige feta, idag ligger det på 4,7 procent. Bland pojkar hade 2,6 procent fetma år 1975, en siffra som nu ligger på 8,5 procent.

Den tydligaste ökningen i BMI bland svenska barn inträffade mellan åren 1985 och 1995, därefter har ökningen planat ut något. Idag lider ungefär 25 procent av pojkarna och 20 procent av flickorna av övervikt i Sverige.

Situationen är dock allra värst i vissa önationer i Stilla havet där fetman har blivit tio gånger vanligare under de senaste fyrtio åren. I länder som Nauru och Cooköarna lider omkring 70 procent av barnen av övervikt och vart tredje barn har fetma.

— Det är en oroande trend som speglar marknadsföring och politik när det gäller livsmedel över hela världen. Fattiga familjer och samhällen har inte råd med hälsosamma och näringsrika livsmedel. Vi ser nu en generation av barn och ungdomar som växer upp överviktiga men även undernärda, säger Majid Ezzati, professor vid School of Public Health, Imperial College London, och som är artikelns huvudförfattare. Han fortsätter:

— Vi behöver sätt att göra hälsosam, näringsrik mat mer tillgänglig hemma och i skolan, särskilt i fattiga familjer och samhällen, och regler och skatter för att skydda barn från ohälsosamma livsmedel.

Även i USA och Kuwait lider en stor andel barn och unga av fetma, där runt 40 procent lider av övervikt och 20 procent av barnen har konstaterats lida av fetma. Den största ökningen av BMI för barn och ungdomar sedan 1975 har skett i Polynesien och Mikronesien, både för flickor och pojkar, och i centrala Latinamerika för flickor.

Den minsta stigningen i BMI för barn och ungdomar under de fyrtio år som studien omfattar har konstaterats vara i Östeuropa.

Mer än tusen forskare runtom i världen har bidragit till projektet, som omfattar mätningar av vikt och längd från nästan 130 miljoner personer över fem årsålder i 200 länder. Studierna som genomförts om förekomsten av fetma är en av de mest omfattande epidemiologiska studier som gjorts.

Källa:
Explosion av fetma bland världens barn


  • Publicerad:
    2017-10-15 19:10