HÄLSA. En tredjedel av alla människor i världen lider antingen av undernäring eller övervikt. Fetman ökar i hela världen och är snart ett större problem hos små barn än undervikt.

I årets granskning av det globala näringsintaget ”2016 Global Nutrition Report” konstaterar utredarna att såväl övervikt som undernäring ligger bakom många sjukdomar och att detta utgör en mycket stor belastning på hälsovården.

I alla delar av världen, förutom i Afrika, minskar näringsbristen bland barn under fem år och barnfetman ökar. Övervikt kommer snart att vara ett större hot mot små barns hälsa än undernäring. Vad gäller undernäring är det sällan brist på mat utan fel sammansatt kost som är orsaken och när det kommer till övervikt och fetma är det alltför höga nivåer av socker, salt och kolesterol i blodet som ligger bakom.

Nästan hälften av de 129 länder som medverkar i den globala rapporten har problem med både näringsbrist och fetma. Vi lever numera i en värld där undernäring på grund av fel sammansatt kost snart kommer uppfattas som det ”nya normala”.

”Det finns många miljoner barn som äter för mycket av fel sorts mat och många miljoner inte får tillräckligt med näring för att växa och frodas. Tillgång till näringsrik mat är inte bara ett personligt val utan ett ansvar för regeringar”, skriver den välkända tv-kocken Jamie Oliver.

Källa:
Fetma på väg bli större hot än näringsbrist


  • Publicerad:
    2016-06-15 11:50