VALÅR 2014. Det extremfeministiska partiet Feministiskt initiativ vill censurera journalistik som inte följer partiets norm genom översynsmyndighet och böter.

Tidningen Journalisten intervjuade nyligen talespersoner för flera riksdagspartier och ställde frågan ifall ”ett medieråd med makt att bötfälla publicister” är en bra idé. Majoriteten av alla partier svarade nej på frågan, men Feministiskt initiativ tog det hela ett steg längre och uppgav att de ville bötfälla journalister som inte följer partiets ”jämställdhetsmål”.

Partiet uppger att man vill använda sig av den ”argentinska modellen” och införa ett så kallat observatorium som ska övervaka journalisters arbete mot partiets jämställdhetsmål. Vid grova överträdelser, som partiet väljer att kalla medialt våld, menar man att det ska gå att bötfälla publicisten.

På bloggen Tanketornet har Fredrik Nielsen, efter att ha läst igenom Fi:s partiprogram, sammanställt partiets mål i punktform. Några punkter kan läsas här under och alla punkterna kan läsas i sin helhet HÄR.

Lagen om valfrihet ska avskaffas så att politiker får bestämma mer över människors vardag

Positiv särbehandling ska införas i arbetsliv och utbildningsväsen så att personer med sämre kvalifikationer ska kunna tilldelas tjänster och studieplatser pga. att de tillhör en viss grupp

Arbetslöshetsersättningen ska vara på maxnivå utan tidsbegränsning

Fler än två personer ska kunna ingå äktenskap

Skolor och förskolor som inte har ett HBTQ-perspektiv ska förbjudas

Minderåriga ska få göra (fysiskt) könsbyte

Informationsplikten för HIV ska avskaffas

Sex- och samlevnadsundervisning ska bli obligatoriskt i förskolan

Positiv särbehandling ska tillämpas inom rättsväsendet

Utvisning ska avskaffas, även för mycket allvarliga brott

Alla vapen (inklusive bland annat pistoler) ska avskaffas globalt

Försvaret ska avskaffas

Källa:
Medieråd: Feministiskt åsiktsdirektiv


  • Publicerad:
    2014-09-09 19:15