INRIKES. Det blev totalfiasko för åklagaren Jonas ”Sleepy Joe” Martinsson, judisk makt-rörelsen och polischefen Erik Nord, som försökt få oppositionella demonstrationer totalförbjudna.

Demonstrationen i Göteborg frias från anklagelser om åsiktsbrott. Foto: nordfront.se.

Nu har hovsrättsdomen i det uppmärksammade fallet om Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Göteborg år 2017 kommit. Det verkar som att det har blivit ännu ett nederlag för åklagaren Jonas Martinsson, även kallad ”Sleepy Joe” på grund av sin framtoning, och polischefen Erik Nord som drev linjen att oppositionella demonstrationer måste förbjudas helt.

Även den judiska organisationen ”Civil Rights Defenders”, som låg bakom en anmälan mot demonstrationen, kan antas vara besvikna på att svensk grundlag fortfarande gäller.

Nordfront har tidigare beskrivit åtalet:

Det var i oktober förra året som samtliga 16 åsiktsbrottsåtalade efter Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Göteborg friades av Göteborgs tingsrätt. Beskedet kom efter en flera dagar lång rättegång som alltså slutade med ett ordentligt nederlag för åklagaren Jonas ”Sleepy Joe” Martinsson.

Motiverad av ett PM från Åklagarmyndigheten från 2016, som skriver att hets mot folkgrupp-lagstiftningens egentliga syfte är att ”begränsa rasistiska organisationers verksamhet”, valde dock Martinsson att driva målet vidare.

— Tanken bakom lagstiftningen är ju att den ska kunna begränsa sådana här organisationer att verka så därför är det bra att hovrätten får pröva saken, menade Martinsson i samband med att han överklagade domen.

Idag har därför förhandlingar inletts i Göta hovrätt, som ska pröva om Sveriges åsiktslagar verkligen medger att man deltar i en tillståndsgiven demonstration med ett oppositionellt parti. Även tre av de personer som dömdes för våldsamt upplopp efter demonstrationen kommer att få sin sak prövad av hovrätten.

De 16 personer som åtalades för åsiktsbrottet ”hets mot folkgrupp”, med motiveringen att de i någon grad deltagit i demonstrationen, frias alltså av Göta hovrätt lite mer än ett år efter att Göteborgs tingsrätt kommit till samma slutsats. De som tidigare dömts till månadslånga fängelsestraff, eller som i de flesta fall en motsvarande frivårdsåtgärd, fälls dock även i hovrätten.

Att bära fanor eller att ha på sig partijackor är något som är vanligt förekommande i alla politiska demonstrationståg, konstaterar hovrätten i domen. Att sköldbärare skyddade demonstrationståget var det enda avvikande jämfört med andra demonstrationståg, men det gav knappast något ”militärt intryck” som åklagaren hävdade.

Domare skiljaktiga – vill förbjuda kritik mot judisk makt
Hovrättspresident Anders Hagsgård och nämndemannen Ingegerd Granath ville fälla Fredrik Vejdeland därför att han i sitt tal kritiserat judisk makt, men de blev nedröstade.

Sin vilja att fälla Vejdeland motiverar man bland annat med att han pekat ut namngivna judiska klaner som mäktiga och påpekat dessas makt över exempelvis medier i Sverige, och därmed har stort inflytande över människors tänkande och kan utforma åsiktskorridoren.

För detta ville Hagsgård och Granath döma Vejdeland till två månaders fängelse.

Resten av hovrätten nöjer sig dock med att konstatera att talet ska ses som ”aggressiv etablissemangskritik”, något som är skyddat i grundlagen.

Motståndsrörelsen: ”Massiv juridisk seger”
Nordiska motståndsrörelsen ser domen som en seger.

— Det var bra att de mest vettiga krafterna inom hovrätten hade mer att säga till om. Ännu en seger för yttrandefriheten, skriver Fredrik Vejdeland, medlem av riksledningen i Sverige, till Nordfront.

I en längre kommenterande artikel kallar Vejdeland anklagelserna absurda och att segern innebär att detta försök att i praktiken förbjuda Nordiska motståndsrörelsen misslyckats.

Själva åtalet handlade formellt om bland annat användandet av tyrrunan och likartad klädsel med partijackor. Enligt Vejdeland handlar åtalet dock om andra saker:

I själva verket har åtalet handlat om att förbjuda Nordiska motståndsrörelsen överhuvudtaget, vilket framkom genom åklagare Jonas Martinsson i hovrätten. Vi får naturligtvis fortfarande vara nationalsocialister – vilket så klart är hyggligt av dem – men vi får inte hålla offentliga möten eller propagera för vårt budskap. Så med andra ord ingen verksamhet och därmed i praktiken ett förbud. För mer läsning kring detta, och bakgrunden till de förbudsförsök som fortfarande pågår, rekommenderas Pär Öbergs artikel Systemets försök till förbud.

Istället blev det, som Nordfront konstaterat, en flopp för de folkfientliga krafterna:

Nu blev det inte så. Efter en mycket tydlig och väldefinierad tingsrättsdom har nu alltså hovrätten fastställt denna. Detta innebär en viktig juridisk seger för Nordiska motståndsrörelsen samtidigt som det är ett gigantiskt misslyckande för de krafter som velat förbjuda oss. Från World Jewish Congress som krävde ett förbud under ett personligt möte med Morgan Johansson, till lakejen Morgan Johansson själv som lovade att göra allt sin makt för att bistå dem, till de korrupta polischeferna Klas Friberg och Erik Nord som gjorde skitjobbet, till den trötte åklagaren Martinsson samt inte minst till den judiska organisationen Civil Rights Offenders som skrev själva åtalet.

Nordfront har även kontaktat Pär Sjögren, som var med och arrangerade demonstrationen:

Hur känns det att ha blivit friad från anklagelser om åsiktsbrott?

Det känns givetvis bra, men på det stora hela så hade det kvittat för mig personligen, då hela åtalet handlade om att förbjuda organisationen från att demonstrera och utnyttja vår rätt till yttrandefrihet.

Hade du någon misstanke om att det kunde bli fällande dom?

Ja, givetvis så fanns den tanken i huvudet men när man läste tingsrättsdomen som var välskriven så skulle det bli svårt för en hovrätt att runda den domen.

Men som vi alla vet, vi som är engagerade i motståndsrörelsen, så existerar det ingen likhet inför lagen så det här hade lika gärna kunnat sluta med en fällande dom med tanke på vilka krafter som varit inblandade från start.

Vad innebär detta bakslag för förbudsivrarna, tror du de kommer backa när de inser att grundlagen satte stopp för det här försöket att begränsa oppositionens rättigheter eller tror du man kommer försöka runda grundlagen på något annat sätt?

Jag skulle tro att de faktiskt nästan räknade med att få igenom detta, så de är nog väldigt besvikna nu.

Men deras försök hindras nog bara tillfälligt, de har sedan tidigare tillsatt en kommission som skall utreda hur de ska kunna förbjuda oss utan en grundlagsändring.

Jag ser allt detta som desperata angrepp på oss som organisation och på de vita folkens fri- och rättigheter.


  • Publicerad:
    2020-12-19 20:07