FILM. Idag mottog nyhetsredaktionen ett tips och en uppmaning om att uppmärksamma att dokumentären ”A Conversation about Race” nu har fått en svensk textöversättning och publicerats på Youtube. Filmen kan ses nedan:

Personen som översatt filmen skriver följande till Nordfront:

Filmen består till stor del av korta intervjuer med rasismens trosbekännare; vanliga människor som tror på rasismen som fenomen ungefär såsom de styrande definierat det.

Genom dessa intervjuer påvisar Bodeker alla de motsägelser, den dubbelmoral och det hyckleri som genomsyrar hela föreställningen om det rasistiska vita samhället.

Filmen är inte speciellt ”radikal” eller kontroversiell bortom det faktum att han så effektivt demaskerar rasismföreställningen för vad den är – ett konstruerat instrument för att förtrycka och tysta majoritetsbefolkningen.

Därför kan filmen med fördel visas för alla som inte är direkt övertygade nationalister. För oss andra kan filmen vässa argumentationen och vara en stärkande vitamininjektion.

Så med detta sagt hoppas jag att alla som uppskattar filmen kan hjälpa till att sprida den, rekommendera den och använda den som det verktyg den är menad som.

Det har också skapats en hemsida som heter Rasism.info och gör reklam för det svenska översättningsprojektet.


  • Publicerad:
    2013-06-17 23:05