SYRIEN. Russia Today (RT) menar i programmet The Truthseeker att israeliska intressen ligger bakom kriget i Syrien. Den sionistiska tanken om Storisrael pekas ut som den drivande kraften bakom den judiska statens agerande.

Denna episod av programmet The Truthseeker börjar med ett inslag som visar BNP-ledaren Nick Griffins film från Syrien. Han har bland annat intervjuat en islamistisk rebell som pekar på Europa som nästa mål i kampen. Man går vidare och beskriver Barack Obamas roll, för att sedan med hjälp av utomstående experter visa kopplingen mellan Israellobbyn i USA, Israel och Saudiarabien som samarbetar för att nå sina mål i regionen.


  • Publicerad:
    2013-09-23 13:34