VETENSKAP. För några dagar sedan gick ”James Bond-teleskopet” sönder. Se när det 900 ton tunga mätinstrumentet till radioteleskopet i Arecibo i Puerto Rico plötsligt kollapsar och rasar ihop. 

Radioteleskopet, som tills tämligen nyligen var världens allra största var känt som ”James Bond-teleskopet” då teleskopet förekom i James Bond-filmen ”Golden Eye”.

Radioteleskopet i Arecibo har tjänat astronomin väl under de många år som teleskopet har varit aktivt och har ökat vår förståelse för kosmologin och hur universums är uppbyggt.

Det 305 meter vida radioteleskopet stod färdigt redan år 1963 och förblev sedan under hela 53 år ohotad herre på täppan bland världens alla radioteleskop, ända tills år 2016 då det 500 meter vida och ännu större radioteleskopet FAST stod färdigt i Kina.

Instrumenteringen som kollapsade härom dagen var upphängt i vajrar 150 meter ovanför den 305 meter stora reflektorskålen, då vajrarna som höll upp den stora mottagarplattformen plötsligt brast och 900 ton med känslig astronomisk mätelektronik störtade mot marken. Ingen person skadades under incidenten.

De strukturella förslitningsskadorna hos det gamla radioteleskopet var väl kända sedan en tid tillbaka, varför radioteleskopet hade hållits nedstängt i väntan på att en kontrollerad demolering skulle kunna ske.

Nu hann alltså naturens krafter före och raserade hela teleskopet innan rivningsarbetet väl kunde starta. Till slut valde djungeln att ta tillbaka platsen som teleskopet en gång byggdes på.

Det är i nuläget oklart ifall man kommer att bygga upp ett nytt och ännu modernare radioteleskop på samma plats, som består av en naturligt och närmast perfekt parabolformad dalsänka, eller ifall platsen nu i stället kommer att överges.


  • Publicerad:
    2020-12-06 18:20