INRIKES. Finansminister Magdalena Andersson gick ut hårt mot Sverigedemokraterna i en intervju efter ett möte med EU-nämnden i Riksdagen. Bland annat menar hon att SD förstör för de övriga ”seriösa och etablerade partierna”.

magdalena_andersson_budgetm

Nu ska finansminister Magdalena Andersson förklara för EU:s ministrar i Bryssel vad som händer i Sveriges ekonomiska politik och de borgerliga partiernas ovilja att samarbeta med regeringen.

— Jag kommer naturligtvis att berätta om det besked som Sverigedemokraterna lämnade och att det har ritat om kartan för svensk politik. Att positionerna tyvärr är helt låsta eftersom de borgerliga partierna, trots Sverigedemokraternas besked, totalt stängde dörren för samarbete, säger Andersson.

Under intervjun går hon till hårt angrepp mot Sverigedemokraterna som hon menar är ett oseriöst och fascistiskt parti. Hon menar vidare att ett ett samarbete mellan blocken är att föredra så att man kan stänga ute SD från politiken.

— Här har vi alltså ett litet nyfascistiskt parti som menar att de ska ha ett avgörande inflytande och sätta dagordningen för svensk politik. Det enda sättet för de seriösa och etablerade partierna, som står för alla människors lika värde och ett civiliserat samhälle, är att utestänga dem från det här inflytandet.

Källa:
Magdalena Andersson om SD: Ett nyfascistiskt parti


  • Publicerad:
    2014-12-05 19:00