FINLAND. I ett avgörande på tisdagen meddelade Högsta domstolen att Nordiska motståndsrörelsen förbjuds i Finland.

Det var för ganska exakt två år sedan som Åbo hovrätt bekräftade den skandalösa förbudsdomen från året innan från Birkalands tingsrätt om att förbjuda Nordiska motståndsrörelsen i Finland. Hovrättsdomen överklagades till Högsta domstolen, som beslutade att man skulle ta upp ärendet men belade samtidigt Motståndsrörelsens finska gren med verksamhetsförbud fram till domstolens avgörande.

Under tisdagsmorgonen kom beskedet: Högsta domstolen förbjuder Nordiska motståndsrörelsens verksamhet i Finland. Trots den svaga argumentationen från den finska Polisstyrelsen, som väckte talan i förbudsfrågan, har förbudet alltså gått igenom i tre instanser.

Enligt Högsta domstolen bryter Motståndsrörelsens verksamhet mot ”god sed”.

Svenska Yle skriver att Högsta domstolen i sitt beslut menar att Nordiska motståndsrörelsen ”inte åtnjuter yttrandefrihets- eller föreningsfrihetsskydd, eftersom föreningens verksamhet till sin natur innebär missbruk av dessa rättigheter”.

Enligt polisöverinspektör Heikki Lausmaa vid Polisstyrelsen studerar man nu Högsta domstolens avgörande noggrant för att utröna exakt vilka konsekvenser den får.

— Vi anser att domstolens ståndpunkt är ett klart meddelande om att organisationer som är våldsamma och använder tal som är rasistiskt eller på annat sätt kränker den mänskliga värdigheten inte ska ha en plats i det finländska samhället, säger han till Svenska Yle.

Lausmaa menar att Motståndsrörelsen nu inte får göra något alls i Finland, såsom att anordna demonstrationer. Organisationens fanor eller symboler får inte heller användas offentligt.

Nordiska motståndsrörelsen har dock inte haft någon verksamhet sedan det tillfälliga verksamhetsförbudet började gälla.

Ifall ärendet ska överklagas måste man nu vända sig till Europadomstolen.

Nordfront följer ärendet.


  • Publicerad:
    2020-09-22 11:08