FINLAND. Den finska regeringen kommer att prova på att införa så kallad medborgarlön i begränsad skala under en kortare tidsperiod innan man bestämmer sig för att införa det permanent.

Medborgarlönen, som den finska regeringen nu har beslutat sig för att prova på, innebär att finnar som har rätt till olika bidrag istället kommer att få en basinkomst. Denna basinkomst kommer att ligga på ungefär 7 500 kr per månad. Mellan 2017-2018 kommer medborgarlönen att testas i begränsad skala.

Redan nu har Folkpensionsanstalten, som är Finlands motsvarighet till Försäkringskassan, fått i uppdrag av Finlands statsminister Juha Sipilä att ta reda på hur medborgarlönen skulle fungera i praktiken. År 2019 är det tänkt att basinkomsten ska utvärderas för att se om den kan avhjälpa fattigdomen, uppmana folk till arbete och förenkla byråkratin.

Danske Banks chefsekonom Roger Josefsson säger att en basinkomst kan sprida på inkomsterna och lätta på trycket.

— Finland har haft det extremt tufft länge och det här kan vara ett sätt att försöka sprida inkomsterna. Jag tror också det är ett sätt att lyfta efterfrågan och skapa lite inflation, säger Josefsson.

Den finska koalitionsregeringen är delad i frågan då Sannfinländarna och Centern är positiva medan Konservativa Samlingspartiet är emot införandet av medborgarlön.

Källa:
Medborgarlön prövas i Finland


  • Publicerad:
    2015-12-08 17:25