Återigen är ett vaccin på tapeten. Finland har beslutat att stoppa vaccinet Fluarix till barn och ungdomar.

Detta vaccin har liknelser med det omtalade svininfluensavaccinet Pandemrix på det sätt att de har samma tillverkningsförfarande. Pandemrix har på senare tid helt klarlagts vara anledning till mängder av narkolepsifall runt om i världen. Fluarix tillverkas av samma läkemedelsbolag, Glaxosmithkline, som Pandemrix.

I Sverige ser myndigheterna dock inget behov av att stoppa vaccinet utan har köpt in stora mängder av medlet, men även av det betydligt vanligare Vaxigrip. Vaxigrip, som inte alls uppmärksammats i lika stor omfattning som andra influensavaccin, har i den medföljande bipacksedeln listat en mängd biverkningar, bland andra smärta längs nervbanorna, onormal förnimmelse av beröring, feberkramper, neurologiska störningar, förvirring, svaghet i armar och ben, försämrad balans, förlamning i delar av eller hela kroppen (encefalomyelit, neurit, Guillain-Barrés syndrom).


  • Publicerad:
    2012-10-15 12:58