NORDEN. Finländare ogillar fortsatt Nato men ser positivt på en militär allians med grannlandet Sverige.

Planeringskommissionen för försvarsinformation (PFI) har nyligen släppt sin årliga undersökning om finländarnas inställning till utrikes- och säkerhetspolitiska frågor.

Den visar att finländare är fortsatt kritiska till medlemskap i Nato. Endast 20 procent tycker att Finland borde sträva efter medlemskap i krigsorganisationen medan 59 procent är emot.

Vårt östra broderfolk är däremot mer positivt inställda till den nordiska gemenskapstanken. 56 procent tycker nämligen att ett militärt samarbete med Sverige är ”mycket positivt”, medan 38 procent anser att det är ”ganska positivt”.

Undersökningen visar också att 66 procent anser att Finland borde försvara sig med vapenmakt i alla situationer även om resultatet är osäkert. Det är en minskning på 6 procent sedan ifjol.

Källa:
Allt färre redo att försvara Finland med vapen


  • Publicerad:
    2018-11-29 20:05