DEKADENS. Finlands president har nu skrivit under ett lagförslag som tillåter homosexuella att gifta sig samt adoptera barn. Landet är det sista i Norden som gör det lagligt för homosexuella personer att gifta sig.

HBT-rörelsen flyttar fram sina positioner i Finland. På fredagen skrev Finlands president Sauli Niinistö under en lag som tillåter homosexuella äktenskap efter att det finska parlamentet godkänt lagen. Lagen möjliggjordes tack vare att de finska politikerna vek sig inför en petition pådriven av den finska HBT-rörelsen som skrevs under av cirka 167 000 personer.

Det är den första lagen som har godkänts av parlamentet på grund av ett ”medborgarinitiativ”. Bakom namninsamlingen står den finska HBT-organisationen Seta rf som har fört en massiv propagandakampanj i syfte att övertyga finnarna om att homosexuella ska få gifta sig och adoptera barn. Aija Salo, Seta rfs generalsekreterare, påstår att ”folket har talat” i och med att cirka 167 000 personer skrivit under petitionen.

— Detta var en mycket stor och unik kampanj; det var den första medborgarrörelsen. Folket har talat, hävdar Seta rfs generalsekreterare Salo.

Salo säger också att den finska presidentens godkännande av lagen, som av många ses som en direkt attack mot den traditionella och naturliga familjen, har ett stort symboliskt värde.

— Vi är naturligtvis väldigt nöjda med resultatet. Inte bara på grund av ändringarna i äktenskapslagen i sig, utan för att det bär ett enormt symboliskt värde, säger Salo.

Det kan tilläggas att det inte kommer att genomföras någon folkomröstning i frågan och att Finland har en population på cirka 5,4 miljoner invånare (2013) varav endast 167 000 har skrivit under petitionen om homosexuellas ”rätt” till äktenskap och adoption.

Källa:
Finland president signs gender-neutral marriage bill, last among Nordic countries


  • Publicerad:
    2015-02-20 22:00