Dagens datum 10 januari: Den svenska frivilliga flygstyrkan F19 anländer till Finland mitt under det rasande vinterkriget.

f19-löp

I och med vinterkrigets utbrott den 30:e november satte flygstaben igång med förberedelserna för ett svenskt frivilligt flygförband parallellt med försvarsstabens uppsättande den svenska frivilligkåren. Sverige hade inte utfärdat någon neutralitetsförklaring i konflikten mellan Finland och Sovjetunionen utan endast förklarat sig som icke krigförande, därigenom ansåg man sig ha fria händer att sätta upp frivilligförband och att låna ut svenska försvarets materiel till dessa förband.

Hugo Beckhammar

Hugo Beckhammar

Den 14:e december gavs det formella klartecknet från regeringen för bildandet av det frivilliga flygförbandet F19, chef för förbandet skulle bli majoren i flygvapnet Hugo Beckhammar. Förbandet bestod av en jaktdivision, en lätt bombgrupp och en transportflyg-grupp med tillhörande flottiljstab och stationskompani totalt 276 personer.

Jaktdivisionen bestod av 12st jaktplan av typen Gloster Gladiator hemmahörande på F8 i Barkaby, under denna tid ca en tredjedel av det totala antalet jaktplan i Sverige. Bombgruppen bestod av 4st lätta bombplan av typen B-4 Hawker Hart hemmahörande på F4 i Östersund. Transportflyg-gruppen bestod av ett Junkers F-13, ett Waco ZQL-6 och ett Raab-Katzenstein RK-26, totalt 3 st flygplan.

Gloster Gladiator

Gloster Gladiator

Hawker Hart B4

B-4 Hawker Hart

Efter rekognosering i omgivningarna runt Kemi hittades en plats som uppfyllde kraven för uppbyggnad av en flygbas, sulfitfabriken i Veitsiluoto. Lokaler i fabriken tillsammans med intilliggande byggnader blev förläggning för personalen i förbandet, medan fjärden nedanför fabriken blev förbandets flygfält. Veitiluto blir därmed F19:s huvudbas. Avståndet från basen till fronten är ca 200km varför även framskjutna baser närmare fronten måste anläggas där planen kan tankas och laddas före insats.

Innan överfarten till Finland var planen att styrkan skulle samlas på flygfältet i Boden för tankning och vidare order runt årsskiftet 39/40, men vädret ville annorlunda. Efter många dagars dåligt väder lättade det till slut så pass att hela F19:s styrka var samlad på Bodens flygfält den 9:e Januari. Trots att vädret dagen efter inte var det bästa beslutades att styrkan skulle starta, kl 13.30 lämnade de 12 jaktplanen och de 4 lätta bombarna fältet i Boden och flög mot basen i Veitsiluoto. Efter en del problem med navigationen i den täta dimman landade så till slut hela förbandet på den nya basen omkring kl 14.30 den 10:e Januari 1940

finsk-svastikaEtt par dagar senare fick F19 sitt elddop vid en attack mot fientliga truppkolonner i trakterna av Märkäjärvi, detta var första gången i krigshistorien som svenska flygare hamnade i verklig strid. Förvisso inte under svensk flagg utan med flygplan märkta med finska flygvapnets beteckningar den blå svastikan mot vit botten.

Vid anfallen mot den sovjetiska truppkolonnen fick man även syn på ett antal sovjetiska jaktplan uppställda på isen och även dessa anfölls, några av dem hann dock starta och vid detta tillfälle noteras den första svenska luftsegern då Ian Iacobi, en 23-årig fänrik skjuter ner ett sovjetiskt I-15 jaktplan. Tyvärr så slutar uppdraget allt annat än bra då två av de lätta bombplanen kolliderar med varandra då de försöker undvika luftvärnseld och ett till blir så pass skadat av sovjetiskt jaktflyg att det måste nödlanda.

jaktpiloter

Piloterna i F-19:s jaktdivision

En besättningsman omkom vid kraschen och fem andra blev strandsatta bakom fiendens linjen, av dessa lyckades tre efter svåra strapatser ta sig tillbaka till de egna linjerna. Två blev tillfångatagna av en sovjetisk skidpatrull och fick tillbringa 5 månader i sovjetisk krigsfångenskap.

Från överfarten till Finland den 10:e januari fram till vapenstilleståndet den 13:e mars hann förbandet F19 skjuta ner 12 Sovjetiska flygplan till priset av 6 egna förlorade, varav 4 i strid och 2 i ovan nämnda kollision. 3 svenska flygare stupade.


  • Publicerad:
    2014-01-10 12:24