FINLAND. Riksåklagaren i Finland misstänker den homosexuelle utrikesministern Pekka Haavisto (De Gröna) för tjänstebrott.

Den misstänkte Pekka Haavisto (Foto: Paasikivi CC BY-SA 4.0) och hans ledare Maria Ohisalo (Foto: Laura Kotila / Prime Minister’s Office Finland CC BY 2.0).

En infekterad konflikt på det finländska utrikesdepartementet eskalerade under hösten 2019. På grund av det begärde riksdagens grundlagsutskott att riksåklagaren skulle utreda om den homosexuelle utrikesministern Pekka Haavisto (Vihreät/De Gröna) gjort sig skyldig till brott.

Utskottet mottog i häromdagen den färdiga förundersökningen. Det mesta i ärendet är sekretessbelagt. Tidningen Helsingin Sanomat skriver dock att Haavisto är misstänkt för två brott; dels tjänstebrott och brott mot samarbetsskyldighet inom ämbetsverk.

Brotten ska enligt tidningen Hufvudstadsbladet ha begåtts i anslutning till att Haavisto gjorde sig av med utrikesministeriets konsulära chef Pasi Tuominen, vilket skedde i samband med att debatten om huruvida Finland skulle hämta hem rasfrämlingar som fått finländska medborgarskap från det syriska fånglägret al-Hol rasade som värst.

Haavisto själv förnekar brott, men vid fällande domar är påföljderna böter eller fängelse i upp till två år, respektive böter för brott mot samarbetsskyldigheten.

De grönas partiordförande Maria Ohisalo vill inte uttala sig om ärendet kring sin partikollega.

Pekka Haavisto har registrerat att han lever tillsammans med en yngre man; den rasfrämmande sydamerikanen Nexar Antonio Flores.

T v Den homosexuelle rasfrämingen Nexar Antonio Flores, sexualpartner till den dubbelt brottsmisstänkte liberale utrikesministern Pekka Haavisto. Skärmbild från Youtube.

 


  • Publicerad:
    2020-07-10 10:40