FINLAND. Ny statistik från Finland visar att finnarna föder färre barn än någonsin. Enligt en statsvetare beror det på bland annat kulturella förändringar och osäkerhet vad gäller ekonomin.

Antalet barnafödslar i Finland är på en rekordlåg nivå.

Enligt färsk statistik har födelsetalen under början av året sjunkit med sju procent jämfört med föregående år. Ifall födelsetalen stannar vid samma nivå under resten av året kommer det att i Finland födas färre än 50 000 barn för första gången på 150 år. Senast det föddes färre än 50 000 levande barn i Finland var år 1868, som även är känt som ett svältår. På den tiden bestod visserligen befolkningen av två miljoner människor, så de nutida siffrorna är desto mer alarmerande.

Yle har intervjuat Anna Rotkirch som säger att de huvudsakliga orsakerna till de låga födelsetalen är ekonomisk osäkerhet samt samhällets kulturella förvandling. Högerregeringens nedskärningspolitik ihop med den kulturmarxistiska propagandan innebär att det finska folket föder färre barn. På längre sikt innebär detta att det finska folket kommer att minska samtidigt som Finland tar emot stora mängder av individer av utomeuropeisk härkomst, som på sikt kommer att leda till att det finska folket kommer att försvinna.

Anna Rotkirch har tidigare försvarat forskning av rasmässiga IQ-skillnader, men menar att forskningsresultaten inte får användas i politiskt syfte.

Ursprungligen publicerat på Vastarinta.com


  • Publicerad:
    2017-07-09 22:45