FINLAND. I ett medborgarinitiativ ville man att invandrare som begått allvarliga brott skulle få lämna landet. Förslaget skrotas nu av riksdagen som menar att det är ett tvivelaktigt förslag.

Får inte kastas ut ur Finland vind för våg enligt riksdagens beslut.

Får inte kastas ut ur Finland vind för våg enligt riksdagens beslut.

Enligt medborgarinitiativet skulle utlänningar som gjort sig skyldiga till allvarliga brott kastas ut ur landet oavsett hur långt fängelsestraffet de dömts till. Endast i de fall man bröt mot internationella avtal skulle utvisningen inte genomföras.

Förvaltningsutskottet föreslog att förslaget skrotades då man menar att det skulle ha inneburit en förmildring av lagen. Vad förmildringen skulle ha varit framgår inte, men förslaget kan ha tolkats så att den kriminelle invandraren hade sluppit finskt fängelse och fått omedelbar utvisning.

Även riksdagsledamöterna var negativt inställda till förslaget som man menade var dåligt berett. Flertalet menade i sina anföranden att man hoppades att liknande, dåligt beredda förslag, i framtiden inte kommer ända till riksdagsbehandling.

— Initiativet är tekniskt felaktigt. För det andra är initiativets innehåll tvivelaktigt, ja till och med populistiskt. I det framställs enkla lösningar på ett komplicerat problem, sade ledamoten Aino-Kaisa Pekonen.

Källa:

Riksdagen förkastade utvisningsinitiativet


  • Publicerad:
    2016-09-13 18:05