FINLAND. En 22-årig man i Finland dömdes för sexuellt utnyttjande av minderårig efter att ha haft sex med en 10-åring. Att han inte döms för våldtäkt är helt riktigt enligt landets högsta domstol, som nu kritiseras av många.

Vid ett höghuskomplex i finska Birkaland hade den då 20-årige mannen sex med en 10-årig flicka. Detta anser både Birkalands tingsrätt och Åbo hovrätt vara bevisat, varför han nu döms för grovt sexuellt utnyttjande av minderårig till ovillkorligt fängelse i tre år.

Åklagaren hade yrkat på att mannen skulle dömas för grov våldtäkt och ett betydligt högre skadestånd. Men varken tings- eller hovrätt ansåg att detta var rimligt, eftersom det varken gick att bevisa att mannen använde våld eller att flickan skulle ha känt rädsla eller att hon skulle ha befunnit sig i ett ”hjälplöst tillstånd”.

Dessutom har Högsta domstolen avslagit en resningsansökan och godkänner därmed Åbo hovrätts dom. Därmed vinner den laga kraft, och mannen döms alltså endast för grovt sexuellt utnyttjande av minderårig.

Domen har kritiserats häftigt av finska rättsexperter, som anser att den är helt felaktig.

— Vi är tillbaka på 1700- eller 1800-talet i vårt resonemang. Då diskuterade man huruvida barn kunde vara föremål för våldtäkt, säger Terttu Utriainen, professor emerita i straffrätt vid Lapplands universitet, till Yle.

Han lyfter i fallet upp Sverige som ett föregångsland, där sex med barn automatiskt betyder våldtäkt i juridisk mening.

— Vi borde ha en sådan lagstiftning att det inte ens är möjligt för ett litet barn att ge sitt samtycke till sex, säger Terttu Utriainen.

Källor:
Högsta domstolen beviljar inte besvärsrätt: Samlag med 10-åring var grovt sexuellt utnyttjande, men inte våldtäkt
Finländska domen upprör: Sex med 10-åring var inte våldtäkt


  • Publicerad:
    2018-05-06 12:30