Aktivistdagarna i Finland arrangerades lördagen 16 juni i Åbo under temat ”Aktivism och kampsport”. En delegation från Svenska motståndsrörelsen var på plats och så även Nordfront och Nationell Idag.

Tidig lördag morgon anlände en grupp svenskar till Åbo för att delta vid Finska motståndsrörelsens aktivistdagar. Den svenska delegationen bestod bland annat av Pär Öberg och Fredrik Vejdeland från Svenska motståndsrörelsens riksledning, medarbetare för Nordfront, Motståndsmedia och trubaduren Henrik Pihlström. Deltog gjorde även Sanna Hill från Nationell Idag som inbjuden gäst.

När vi kom fram till den plats där aktivistdagen skulle hållas var det många kära återseenden, men också några nya ansikten. Efter att de nordiska kamraterna hade hälsat på varandra inleddes Aktivistdagarna med att Janne Ahokas, en lokal aktivist från Åbo, hälsade alla välkomna. Därefter ställde de samlade upp sig på led medan Tyrrunefanan hissades i flaggstången.

Efter detta intogs frukost och för en del morgonpigga svenskar, en efterlängtad kopp kahvi. Under frukosten spelades musik av två finska trubadurer.

”Förinta den sionistiska bordellen!”
Förste talare var Juuso Tahvanainen, redaktör för Finska motståndsrörelsens tidning Kansallinen Vastarinta. Han talade brett om bland annat tidningens utveckling, gatuaktivism och politiska vägval.

Tahvanainen inledde med att förklara Aktivistdagarnas tema, Aktivism och kampsport. Förutom att bedriva aktivism måste vi även kunna försvara oss själva, organisationen och nationalsocialismen, och det är därför viktigt att kampsport och den fysiska träningen integreras i verksamheten. Tahvanainen talade vidare om att den gatubaserade aktivismen måste sträva efter att interagera med det skrivna ordet. Tahvanainen framhöll här Kansallinen Vastarintas rapportering om situationen i Pudasjärvi, som fått många läsare eftersom den varit en del av Finska motståndsrörelsens informationskampanj i kommunen. Pudasjärvi är en kommun som tagit in många invandrare på kort tid och fått stora problem som man inte kunnat hantera.

Om Kansallinen Vastarinta underströk Tahvanainen att de redan givit ut fyra nummer sedan de startade för inte ens ett år sedan. Dessutom är ett femte nummer på väg. Redaktören förklarade att en av anledningarna till att tidningen följer utgivningsplanen är att fler personer involverats i arbetet. Detta har även gett tidningen bättre ämnesbredd och gjort den mer intressant för läsarna. Responsen för tidningen har varit mycket god och resulterat i att många stödmedlemmar skänker pengar.

Juuso Tahvanainen

Tahvanainen talade avslutningsvis om vikten av att lyfta fram finska förebilder i historien. Han berättade att under just denna dag för 108 år sedan, tog Eugene Schauman livet av den ryske generalguvernören Bobrikov. Tahvananinen talade om Schaumans liv och som ett föredöme. Även fast finska folket tidigare levt under ryskt förtryck, är förtrycket från denna tids liberala kapitalism och sionism – som gör oss till sjuka och materialistiska individer – ännu värre.”Vi måste ta till radikala medel för att förinta den sionistiska bordellen!” löd Tahvanainens klara budskap. Tahvanainen avslutade sitt tal med ”Voitolle!” och åskådarna reste sig upp och besvarade segerhälsningen som sig bör.

Områdesrapporter
Efter detta rapporterade representanter från sex olika områden hur deras arbete fortskrider. Värt att notera är att alla grupper strävar efter att hitta vad de är bra på och inrikta sig på just detta. 

Om Helsingfors, som har den mest aktiva gruppen inom Finska motståndsrörelsen, beskrevs den kontinuerliga gatuaktivismen och den större centrala gatuaktiviteten som ägde rum i april.

Representanten för Åbo berättade om öppnandet av det sociala och kulturella centret Koti och hur man använder det i kampen. Koti används bland annat till tillverkning av propagandamaterial, sociala tillställningar, kamrataftnar, trubadurkvällar och filmkvällar. Koti fungerar som mötesplats för aktivister i organisationen men finns även tillgänglig för andra nationella.

I Uleåborg har man fokuserat mycket på det skrivna arbetet och ansvarar bland annat för hemsidans veckokolumn, ”En aktivists tankar”. I kommunen har man också genomdrivit den omtalade Pudasjärvi-kampanjen.

Birkaland ägnar man sig förutom aktivism, mycket åt friluftsaktiviteter, vilket Nordfront tidigare rapporterat om. I Birkaland har man genomfört flera vandringar i en nationalpark.

Rapport från Birkaland

Jyväskylä i mellersta Finland är en nystartad grupp som i nuläget ägnar sig åt basaktivism i form av bland annat flygbladsutdelningar. De två trubadurer som spelade vid Finska motståndsrörelsens aktivistdagar kommer från området och har även framfört musik till utomstående.

Sedan bara några månader, har St: Mikkel en ny grupp, vilka redan visat framfötterna och som beskrivs av andra finska aktivister som ”extremt aktiva”. 

Organisation och standardverk
Janne Kujala talade därefter om organisation och struktur. Kujala, som i våras höll ett mycket uppskattat föredrag under Svenska motståndsrörelsens aktivistdagar, fokuserade i detta föredrag på vikten av att ha standardverk och system som följs av alla grupper inom Organisationen. Kujala menade att alla medlemmar måste veta hur de ska agera om situationen förändras, exempelvis om en aktivist fängslas, flyttar till en annan stad eller på andra sätt faller bort från gruppen. Förutom att alla aktivister inom en grupp bör specialisera sig på något så bör aktivisten även känna till lite om de andras områden. Kujala belyste sedan vad vi har att vinna på detta. När ansvaret fördelas på fler individer, innebär det bland annat minskad press för gruppens huvudansvarig, tid optimeras och det ger större möjligheter för att utvecklas och skapa nya metoder.

Janne Kujala om struktur

Efter detta gick Kujala igenom det poängbaserade aktivistsystemet, AMA, som nu inkorporeras i Finland.

Om sociala medier
Näste föredragshållare var Pär Öberg från Svenska motståndsrörelsen som talade om Internetbaserad aktivism i form av användandet av sociala medier. Öberg beskrev alla nackdelar med exempelvis Facebook, men framhöll också att det även kan finnas fördelar med vissa av dem, såsom Twitter. Öberg talade om hur vi ska bli bättre på Internetbaserad aktivism genom att använda oss av vissa sociala medier och forum, och då naturligtvis våra egna.

Pär Öberg om sociala medier

Olika former av aktivism
Efter detta höll en aktivist från Åbo ett föredrag om aktivism. Föredraget inleddes med visning av en film som satts ihop genom olika klipp på Internet. Filmen visade aktioner från vitt skilda politiska grupperingar och syftade till att bidra med nya idéer om hur man kan bedriva olika former av aktivism. Efter detta diskuterades i grupper vilka former av aktivism som ännu inte prövats inom organisationen, vilken sorts aktivism som är att föredra eller inte  – och varför. Grupperna besvarade ett formulär med frågor, vilka sedan diskuterades inför alla och under ledning av föredragshållaren.

Fysiska aktiviteter
Som avslutning på Aktivistdagen ägnades flera timmar åt kampsport, fysisk träning och Salamapallo, blixtboll, som är en finsk variant av rugby.

Även om föredragen hållit högsta klass var detta den del som uppskattades mest av oss svenskar. En av deltagarna, nästechef Pär Sjögren, berättade för Nordfront hur de olika övningarna – som utfördes i grupp och ofta till höga skratt – förde svenskar och finnar närmare varandra.

Benböj i grupp som genomförs genom att säga ”yx – kax”. Det numera vedertagna begreppet för denna övning är ”Finska ringen”.

Stora delar av båtresan hem gick åt till att diskutera den nordiska gemenskap som infann sig under Aktivistdagarna. Andra iakttagelser från mötet var att Finska motståndsrörelsen imponerar genom professionell organisation och struktur.

Vi vill tacka arrangörerna av Finska motståndsrörelsens aktivistdagar för en högklassig tillställning med intressanta tal, god mat och kamratskap. Ett särskilt tack till de svensktalande finnar som hjälpte till med översättning när det behövdes. Väl mött vid nästa aktivistdag!


  • Publicerad:
    2012-06-18 15:39