NAMNGIVNING Handläggaren vid Patent- och registerstyrelsen kan inte tyska, men ville inte vidkännas det. Han godkände som företagsnamn en mening känd för att ha figurerat över ingången till tyska koncentrationsläger.

Språkförbistring ligger bakom det faktum att ett finskt företag idag helt reglementsenligt bär ett ”nazistiskt” namn.

En handläggare vid myndigheten Patent- och registerstyrelsen godkände den 27 maj företagsnamnet Oy Arbeit Macht Frei Ltd.

På myndigheten insåg man snart dels namnets innebörd, dels den ansvarige handläggarens bristande kunskaper i tyska språket.

Man fann snart att den enda vägen till gottgörelse för misstaget går via Högsta förvaltningsdomstolen.

Patent- och registerstyrelsen skriver på Twitter:

"Vi beklagar. Handläggaren i fråga kan inte tyska och kom inte ihåg att uttrycket var olämpligt"

Den tyska meningen Arbeit macht frei blir i svensk översättning ”Arbete ger frihet” eller ”Arbete gör en fri”.

Denna hoppingivande paroll fanns i Tredje Riket placerad över ingången till ett antal koncentrationsläger.

Den har efter andra världskriget kommit att bli ett vapen i händerna på propagandister som saluför myten om den så kallade förintelsen.

Vad resten av det finska företagsnamnet beträffar, så kan konstateras att både finska Oy (osakeyhtiö) och engelska Ltd (limited) motsvarar svenska AB (aktiebolag).

Det namngivna företaget behåller sitt nuvarande namn tills Högsta förvaltningsdomstolen eventuellt väljer att behandla ärendet och i så fall beslutar sig för att återkalla det ”opassande” namnet.