FÖRENINGSFRIHET Efter förbudet mot Nordiska motståndsrörelsen i Finland fastställdes igår ett förbud mot ett gäng och dess underorganisation. Flera liknande ärenden sägs vara på gång.

Det är United Brotherhood och Bad Union som i finsk media beskrivs som ”kriminella grupper” som nu är förbjudna i Finland. Redan förra året förbjöds organisationerna enligt en dom från tingsrätten, men domen överklagades till hovrätten som dock igår valde att inte ta upp ärendet. Gruppernas medlemmar bär väst som medlemmarna i MC-klubbar men grupperna ska enligt en gammal artikel inte vara MC-gäng.

Den finska tidningen Hufvudstadsbladet skriver följande om organisationerna och förbudsärendet:

Tingsrätten upplöste United Brotherhood och Bad Union med hänvisning till föreningslagen. Tingsrätten anser i sin dom att det är bevisat att grupperna varit hierarkiskt organiserade, haft gemensamma yttre signalement och varit beväpnade. Medlemmarna har enligt rätten gjort sig skyldiga till flera brott.

Redan i januari 2020 belades grupperna med tillfälligt verksamhetsförbud. Strax före målet skulle börja behandlas i rätten meddelade United Brotherhood själv att verksamheten avslutats, något som Polisstyrelsen ändå menar att inte stämt.

United Brotherhood bildades 2010 då tre kriminella gäng slogs ihop. Polisen har beskrivit United Brotherhood som den mest våldsbenägna och skadliga kriminella organisationen i Finland.

Enligt Hufvudstadsbladet kommer Åklagarmyndigheten också försöka förbjuda motorcykelklubben Canonball. Tidningen konstaterar också att innan den finska staten började ge sig på kriminella gäng drev man igenom ett förbud mot Nordiska motståndsrörelsen. Ärendet mot Motståndsrörelsen gick ända till Högsta domstolen innan det blev fastställt att rörelsen och dess föreningar förbjöds då man ansågs vara ”våldsbejakande” och därmed bryta mot ”god sed”.

Det är samma diffusa lagtext om brott mot ”god sed” i föreningslagen som nu används för att förbjuda de kriminella grupperna som användes mot Motståndsrörelsen 2017.