Malmö sticker ut i statistiken över ungdomsbrottslighet. Det är framförallt de stadsdelar som på 90-talet ansågs vara befästa med problem som har fortsatt hög ungdomsbrottslighet.

malmö

Invandrartäta Rosengård är det området som har störst problem. Rosengård har haft en negativ utveckling sedan 2003 med 14,7 procent av ungdomarna dömda för olika brott, vilket kan jämföras med rikssnittet på 6,7 procent.

Sven Granath, utredare på brottsförebyggande rådet, bekräftar bilden många har av staden: ”Malmö sticker ut både när det gäller faktisk utsatthet för brott och i känsla av otrygghet. Man har bland annat en hög andel utsatta för personrån vilket är ett typiskt ungdomsbrott.”

Att just Malmö sticker ut i statistiken säger han kan ha sin förklaring i den sociala situationen med lägre inkomst och förvärvsarbete samt högre barnfattigdom. Även det geografiska läget och det varma klimatet säger han kan spela en roll i hur många brott som begås.

”Närheten till Danmark och Tyskland kan spela in, det pågår mycket insmuggling av narkotika och illegal handel med vapen och andra varor. Väderläget ska man också räkna in, med några grader varmare är den brottsliga säsongen längre i Malmö. Cykelstölder och personrån gör du inte i tio minusgrader.”

Den 20-årige och före detta kriminelle Ali berättar för SVT att han begick brott för att det fanns ingenting att göra. Ibland var det bara kul, man ville ha adrenalin och man hade pengaproblem.

Malmös gänguppgörelser och dödsskjutningar det senaste decenniet påverkar också. De satsningar som polisen gjort för att få bukt med problemen, menar Granath, kan ha gjort att mer ungdomskriminalitet uppdagats.

Här kan du se antalet dömda ungdomar i Malmö, dubbelklicka på ett område för att se mer information.


  • Publicerad:
    2013-01-11 18:11