NORDEN. Efter att ett domstolsbeslut ändrat riktlinjerna för asylansökningar i Finland har alltfler rasfrämlingar fått stanna i landet.

Ett beslut från Högsta förvaltningsrätten i Finland ändrade på hur det finska Migrationsverket ska behandla ”asylsökare” från Irak, Somalien och Afghanistan. Förändringen har inneburit att alltfler från dessa länder fått stanna i Finland.

Enligt de nya riktlinjerna ska Migrationsverket ta i beaktande prejudikat under asylprocessen, vilket nu resulterat i att många fler får stanna i landet. Av de som ansökt om asyl har hela 40 procent fått stanna i landet, jämfört med 27 procent år innan.

Asylenhetens ledare Esko Repo säger att han i nuläget inte kan ta ställning till hur mycket domstolsbeslutet påverkat resultatet men säger att förvaltningsrättens beslut ”påverkat beslutsprocessen”.

Källa:
Domstolsbeslut ändrade Migris linje – större andel fick asyl i fjol


  • Publicerad:
    2018-01-04 10:00