SVERIGE. Ett marknadsundersökningsföretag har nyligen gjort en undersökning angående hur invånarna i olika länder ställer sig till invandringen. Enligt undersökningen så har missnöjet mot invandringen ökat med tio procent.

Det franska företaget Ipsos har intervjuat 17 500 personer i 24 länder för att undersöka invånarnas inställning till Massinvandringen. I Sverige intervjuade man 500 personer.

Enligt undersökningen så tycker knappt hälften, 46 procent, att invandringen gjort att viktiga funktioner som vård, omsorg och utbildning blivit lidande. När samma undersökning gjordes 2013 så var 36 procent missnöjda med invandringen, en ökning med tio procent.

36 procent av de tillfrågade menade vidare att invandringen förändrar Sverige på ett icke önskvärt sätt och 43 procent svarade att de tycker att invandringen är för stor.

Enligt undersökningen ligger den största rädslan vad gäller invandringen i att den har blivit för stor.

Källa:
Ipsos: Färre positiva till invandring


  • Publicerad:
    2015-08-11 19:00