OPINION. En ny undersökning visar att den invandringskritiska opinionen som vill minska mängden asylsökare till Sverige ökar kraftigt. På bara en månad har 12 procent anslutit sig till denna ståndpunkt.

Det är Ipsos som gjort en undersökning på uppdrag av DN om svenskarnas inställning till asylinvandringen som uppnått rekordnivåer i år.

I september ville 30 procent av de tillfrågade ta emot färre asylsökare. Den nya undersökningen, som gjordes i oktober men presenterades idag, visar att den siffran nu ökat med 12 procent och därmed är det numera 42 procent som vill minska asylmottagandet.

— Verkligheten har förändrats. Flyktingströmmen har ökat efter sommaren och fler svenskar märker av flyktingsituationen i sin vardag. Det har tillkommit ny information, som Migrationsverkets senaste prognos och rapporterna om problemen att hitta boenden. Jag tror också att det blivit mer känt att Sverige sticker ut i Europa och tar emot flest flyktingar per capita, säger David Ahlin på Ipsos och avslutar med följande ord:

— Det här visar att opinionen kan skifta snabbt när både verkligheten och politiken förändras markant på kort tid.

Samtidigt som den invandringskritiska opinionen växer så har de som vill ta emot fler asylsökare minskat från 44 procent i september till bara 20 procent i oktober.

Vidare finns det betydande skillnader mellan män och kvinnor. Bland männen vill hela 51 procent ta emot färre asylsökare, vilket är 17 procent mer än de 34 procent av kvinnorna som vill göra detsamma. 33 procent av kvinnorna vill också öka asylmottagandet medan bara 19 procent av männen hyser den åsikten.

När den judiskägda tidningen DN skriver om massinvasionen av rasfrämlingar till Sverige så väljer de inledningsvis i artikeln att fokusera på varför främlingarna flyr från sina hemländer, inte hur massinvandringen och mångkulturen drabbar det svenska folket och andra européer trots att nyheten handlar om det svenska folkets förändrade inställning i asylfrågan.

Noterbart är också att dessa mätningar även innefattar personer av icke-svensk etnisk härkomst som bor i Sverige. Hade frågan ställts endast till människor av svensk eller europeisk härkomst hade andelen som vill minska eller stoppa massinvandringen självklart varit ännu högre.

Källa:
Väljarna vänder i flyktingfrågan


  • Publicerad:
    2015-11-07 01:00