INRIKES. Regeringen vill lägga in fler timmar matematik och teknik i grundskolan. Fler betygsgrundande idrottstimmar är däremot något som Gustav Fridolin inte tror kommer göra att barnen rör på sig mer.

fri

Enligt utbildningsministern Gustav Fridolin (MP) så är matematik det ämne som flest elever inte uppnår målen inom. Därför lägger regeringen fram ett förslag om att utöka matematiken med 105 timmar. Tiden ska tas från dagens elevens val. Teknikämnet ska även det stärkas och utökas med 200 timmar. Samtidigt ska skolverket ta fram nationella IT-strategier för skolan. Regeringen tänker sig att programmering ska vara ett viktigt inslag i både matematik, teknik och samhällskunskap.

Gustav Fridolin säger i ett pressmeddelande:

”Utvärderingar visar att många elever inte får den undervisningstid de har rätt till och som behövs för att nå kunskapskraven. Med den här timplanen ger vi eleverna mer matte. För att stärka IT-arbete stärker vi också teknikämnet. Vi skärper också lagens krav på att man ska få fler timmar i ett ämne än timplanen ger om det behövs för att nå målen”.

Man ska även förändra timplanen i skolan för att göra den mer jämlik över hela landet. I dagens system så omfattar timplanen hela perioden mellan första och nionde klass. Därav varierar också undervisningstimmarna i de olika ämnena. Enligt Fridolin gör en stadieindelning skolan mer jämlik. Forskning och yrkeskunnande är det som ska styra timplanen därför flyttas det även ifrån skollagen till skolförordningen.

Regeringen har förhandlat med de borgerliga partierna angående timplanen men kommer ändå att låta förslaget gå på remiss först. Efter det hoppas Fridolin på nya diskussioner med allianspartierna för att uppnå samförstånd för att få långsiktighet och undvika politisering.

Majoriteten av riksdagen vill dock införa fler idrottstimmar i skolan men det är inte något som regeringen anser är nödvändigt. Enligt Fridolin så kommer fler idrottstimmar inte få fler barn att röra på sig. Ministern anser istället att barnen ska röra på sig på rasterna och anser även att det skulle kunna ha ett starkare stöd i läroplanen.

Källa:
Mer matte och teknik i skolan


  • Publicerad:
    2016-08-24 14:10