ALMEDALEN. Fler vänsterextrema organisationer väljer nu att bojkotta Almedalsveckan på grund av Nordiska motståndsrörelsens närvaro.

Streetgäris medlemmar.

Det vänsterextrema nätverket Streetgäris väljer att ställa in sin medverkan under årets upplaga av Almedalsveckan i Visby eftersom ”nazister och rasister” deltar i arrangemanget:

Sverigedemokraterna har normaliserats vilket är skrämmande nog och redan där har det gått över vår gräns.

På deras egen hemsida beskriver nätverket sig själva som:

StreetGäris är en intersektionell rörelse för kvinnor och icke-binära som stöttar, lär ut och inspirerar varandra genom empowerment (egenmakt), solidaritet och gemenskap. Vårt uppdrag är att vara en demokratistärkande, folk – och opinionsbildande rörelse som verkar för att utmana och omfördela makten i samhället.

 Det är beklagligt att en organisation som Nordiska motståndsrörelsen får ta plats på något som för många representerar en plats som står för gemenskap och där det förs samtal om demokrati och utveckling, säger Farida Al-Abani, styrelsemedlem i Streetgäris.

Även den vänsterextrema Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige, förkortat Roks, väljer också att bojkotta Almedalen på grund av samma anledning.

— Vi har övervägt för- och nackdelar men i det här fallet väger nackdelarna tyngre. Vi vill inte utsätta oss själva eller våra systrar för risker, säger Zozan Inci, ordförande i Roks.

Några av Roks fantastiska jourkvinnor och jourtjejer, enligt dem själva.

Källor:
Kvinnonätverk bojkottar Almedalen på grund av rasism
OM STREETGÄRIS


  • Publicerad:
    2017-05-26 20:15