USA. En färsk opinionsundersökning visar att en knapp tredjedel av den amerikanska befolkningen stödjer en eventuell militärkupp mot landets nuvarande regim.

USA

Enligt en undersökning utförd av institutet YouGov stödjer 29 procent av den amerikanska befolkningen en militär kupp för att avsätta den nuvarande regimen.

Delar man upp de tillfrågade i politiska läger så är stödet för en kupp störst bland republikanerna där hela 43 procent av de tillfrågade ville se ett militärt regimskifte.

Vidare menar institutet att amerikanare överlag har större förtroende för landets militär än för politikerna. 70 procent av de tillfrågade menade att militären handlar till gagn för landet och inger förtroende. 71 procent menade vidare att politiker handlar efter sina egna intressen.

Källa:
Tre av tio amerikaner skulle stödja statskupp


  • Publicerad:
    2015-09-15 19:15