USA. Florida planerar att släppa ut över 750 miljoner genmodifierade myggor i delstaten. Detta i ett försök att bekämpa andra, smittbärande myggor utan att använda kemiska bekämpningsmedel. 

Genrebild. Foto: CC public domain.

Den amerikanska delstaten Florida planerar att släppa ut över 750 miljoner genmodifierade myggor i delstatens kustområde. Detta i ett försök att bekämpa andra myggor som kan bära dödliga sjukdomar som exempelvis Zikaviruset. Experimentet kommer att utföras mellan 2021 och 2022.

Den genmodifierade myggan, som man kallar ”OX5034”, har designats till att föda hondjur som dör under larvstadiet. På så vis kommer de vanliga myggorna som parar sig med de genmodifierade myggorna, inte att få några avkommor, och således kommer beståndet av myggor att minska.

Planerna har däremot fått en massiv folklig kritik emot sig, över 242 000 människor har skrivit under en namninsamling för att stoppa projektet. Trots att den genmodifierade myggan inte biter på människor, har motståndet varit utbrett. Folk har i media sagt att de vägrar att bli behandlade som ”marsvin” som testas med den nya ”Frankensteinmyggan”.

”Med alla akuta kriser som drabbar vårt land och delstaten Florida – Covid-19 pandemin, rasliga orättvisor och klimatförändringar, så har staten använt skattepengar och statliga medel till ett Jurassic Park experiment”, säger Jaydee Hanson, politisk direktör vid Internationella Centret för Teknologisk Bedömning och Livsmedelssäkerhet.

Flertalet miljögrupper oroar sig dessutom för att projektet kan skada utrotningshotade fåglar, insekter och däggdjur som är beroende av myggorna som föda.


  • Publicerad:
    2020-08-23 08:15