Torsdagen den 31 januari begav sig Uppsalagruppen ut på gatorna för att dela ut flygblad till boende i området Fålhagen. Flygbladen som delades ut var kampanjflygblad från Motståndsrörelsens kampanj ”Massinvandringen – en tickande bomb”.

Allt flöt på bra och totalt delades det ut ungefär 400 flygblad under den relativt korta tid aktiviteten pågick.image


  • Publicerad:
    2013-02-10 00:34