Fredag kväll den 17 februari begav sig Bålstabor från Kampgrupp 106 ut för att dela ut flygblad i Åkerby, Gillmarksbyn och Norra Eneby. Punktprogrammet delades ut tills dess att de tog slut varpå även ytterligare flygblad delades ut där lokalinvånarna informerades om att Nordiska motståndsrörelsen har etablerats i byn. Totalt delades omkring 200 flygblad ut.

Aktiviteten utfördes utan några komplikationer. En man som mottog ett blad i handen av aktivisterna var uppenbarligen inte ännu redo för det nationalsocialistiska budskapet som prompt reagerade genom att muttra och svansa upp på sin garageuppfart, slänga bladet i sin soptunna och sedan stå tystlåten, armarna i kors, vänd mot aktivisterna. Det är oklart om det osäkra beteendet av mannen berodde på dennes oförmåga att tala med aktivisterna, som något förundrade fortsatte verksamheten och delade ut budskapet till grannskapet.

Aktiviteten avrundades i gott sinnelag reflekterandes över hur motståndet successivt ökar i Håbo kommun. Vår tid är nu, nationalsocialism är här för att stanna och kampen kommer att fortsätta för evigt!

Vill du följa med nästa gång det sker en aktivitet i Bålsta med omnejd? Ansök om medlemskap eller kontakta det lokala nästet så snart som möjligt!


  • Publicerad:
    2017-02-19 14:00