Näste 3 hade besök av aktivister ur Kampgrupp 501 i Näste 5 och man beslöt sig då för att bedriva kamparbete i Trelleborg. Cirka 250 flygblad delades ut och klistermärken sattes upp.

Kamp kommer fortsätta att bedrivas under dagen!


  • Publicerad:
    2018-10-14 20:00