Efter ett informativt och fortbildande organisatoriskt möte bestämde sig några lokala medlemmar och aktivister från Kampgrupp 106 att lördagen den 4 februari att utföra basaktivism i Bålsta.

Efter att i gott sinnelag och intressanta diskussioner utspisat en god middag tillsammans så begav sig gruppen vidare ut mot området Gamla Bålsta för att dela ut flygblad informerande om Nordiska motståndsrörelsens partiprogram ”Vår väg” till lokalbefolkningen i hyreshus, radhus samt villor.

Aktiviteten fortlöpte utan något större bekymmer bortsett från en till synes självhatande reaktion från en mottagare av flygbladet som inte annat kunde än att gå ut från trapphuset ett par sekunder för att skrika ”nazister” efter aktivisterna, varpå denne snabbt vände sig och gick in igen då denne insåg att aktivisterna inte var rädda för att gå tillbaka och ha en dialog med personen.

En uppmaning vore möjligen att bilda sig till en bättre förståelse av ordet då det i verkligheten inte finns några nazister och eftersom ordet inte används av oss nationalsocialister.

Efter ett utdelande av uppemot 300 flygblad valde aktivisterna att bryta aktiviteten och bege sig hem.

Nordiska motståndsrörelsen strävar för att genomdriva revolutionära förändringar av vårt samhälle, där vårt folk står i fokus i alla frågor. Vill du vara en del av denna förändring? Anslut er, tiden är kommen!


  • Publicerad:
    2017-02-06 10:00