Medlemmar från Näste 7 bombade Nässjö med nationalsocialistisk propaganda denna måndag den 9 september. Flygbladen ”Plikten kallar!” distribuerades till folkkamrater med en maning att ansluta sig till kampen för Nordens frihet och för våra vita barns framtid.


  • Publicerad:
    2019-09-10 22:00