Den 18/11 var kamrater ur Näste 7 åter igen i Habo kommun för att dela ut flygbladet nationalsocialistisk zon. Orterna som fick ta del av informationen var Brandstorp och Rödån samt enskilda hus och villor runt omkring.

Avslutningsvis hängdes en banderoll upp med texten Nordfront.se längs länsväg 195.


  • Publicerad:
    2018-11-20 13:00