KAMP. Näste 1 genomförde under söndagen en flygbladsutdelning i staden Sigtuna i norra Stockholm. Aktiviteten bedöms som lyckad trots smärre incidenter. En man blev tillrättavisad då han försökte slita propaganda ur händerna på en aktivist.

Söndagen den 20 november genomfördes en offentlig flygbladsutdelning i näste 1:s regi. Ett tiotal aktivister och aktiva partimedlemmar samlades för att tillsammans sprida organisationens budskap under en julmarknad i Sigtuna. Sigtuna julmarknad är ett välkänt evenemang som årligen drar till sig besökare från hela Stockholm. Marknaden är en typisk svenska marknad med försäljning av bland annat hemslöjd.

Sigtuna julmarknad 002

Man ställde upp sig runt om kring stora torget och började dela blad till passerande. Stämningen var lugn med många positiva kommentarer. Efter en stund uppmärksammade dock kommunens lakejer att maktens opposition var på plats varpå de hävdade att de skulle polisanmäla ansvarig på plats samt tillkalla polis. Organisationen stod dock fast och vägrade avbryta sin aktivitet.

20151220_142446

Något senare under aktiviteten kom en man fram till en av aktivisterna och bad om flygblad varpå han försökte ta flera ur händerna på aktivisten, mannen tillrättavisades självklart av aktivisten varpå en diskussion uppstod. Situationen lugnade sig dock och mannens fru drog med sig honom därifrån.

20151220_144521

Utöver dessa små incidenter var aktiviteten lugn och anses väldigt lyckad. Många blad kom ut, intressanta diskussioner fördes på flera håll och flertalet personer uttryckte en glädje över att se oss på plats.

Sigtuna julmarknad 004Sigtuna julmarknad 005

 


  • Publicerad:
    2015-12-23 17:00