Medlemmar från Näste 3 delade ut 350 flygblad på landsbygden i norra Tomelilla kommun och i södra Kristianstads kommun. Byar som Bertilstorp och Maglehem fick budskapet att Nordiska motståndsrörelsen ställer upp i valet.

Ni som fick flygbladen och vill vara med om den ärorika kampen att ta tillbaka vårt land och kämpa för vårt folk, var vänligen kontakta vår nästeschef i Näste 3 i Skåne.


  • Publicerad:
    2018-06-01 19:30