Måndagen den 3 december tillbringades till att dela ut fler flygblad i Trelleborg. Cirka 150 informationsblad om Nordiska motståndsrörelsen delades ut.


  • Publicerad:
    2018-12-05 07:00