Medlemmar från Näste 3 var under tisdagen i Sövestad och Hedeskoga som ligger i Ystads kommun för att sprida information. 200 flygblad om demokraturen Sverige delades ut i dessa byar.


  • Publicerad:
    2019-10-17 05:00