Onsdag den 22/6 så informerade Kampgrupp 101 boende i området Bolinder Strand i Kallhäll om Nordiska motståndsrörelsens partiprogram medelst en flygbladsutdelning. Omkring 400 flygblad delades ut.

Till de boende i området uppmanar vi följande: Engagera er för vårt folk och för ett organiserat motstånd mot den globala sionismens storfinans och liberaldemokratiska regim! Gör detta genom att ansluta er till Motståndsrörelsen. Vi är den enda organisationen som har en vision för ett starkt och enat Norden som kan utmana de främmande krafter som verkar för de nordiska folkens undergång.

bolinder-strand-fran-vattnet-1960x1140IMG_0775bolinder-strand-mot-staketbron-1960x1140


  • Publicerad:
    2016-06-24 15:30