NORGE. När uppehållstillståndet är beviljat börjar ”flyktingar” resa tillbaka hem till landet som innebar livsfara för dem – till nära och kära eller bara på semester.

De ”flykting”-bidrag som norska skattebetalare och de så kallade norska ”oljepengarna” tillfört staten går till stor del åt för att finansiera flyktingindustrin.

De flesta av dessa ”flyktingar” har varken arbete eller på annat sätt kommit in i det norska samhället.

Det är förstås inte lätt att få jobb om man inte har någon utbildning, kanske rentav är analfabet. Och det tar lång tid att ändra på detta förhållande.

Kommentaren kommer från Christopher Jarnvall som driver NB Nyhetsbyrån. Han menar att de flesta ”flyktingar” vill till Sverige eller Norge av helt andra skäl än att skydda liv och lem.

Samtidigt gör lögnpressen allt för att upprätthålla allehanda myter om de ”stackars” människorna på ”flykt” som vi har ”ansvar” att ”skydda av humanitära skäl”, menar Jarnvall.

Norska Aftenposten publicerade i december statistik som visar några av siffrorna för lyxmigranterna som parasiterar på Norge:

  • Av somalierna som ”flydde för sina liv” till Norge reser 24 procent regelbundet tillbaka.
  • Av irakierna som ”flydde för sina liv” reser 71 procent ofta tillbaka.
  • Av iranierna som ”flydde ”för sina liv” reser 55 procent tillbaka.
  • Av eritreanerna som ”flydde för sina liv” reser 12 procent tillbaka.
  • Av afghanerna som ”flydde för sina liv” reser 40 procent tillbaka.

Jarnvall noterar att Afghanistan är farligt i Sverige men inte i Norge:

Afghanistan är tydligen mindre farligt för afghaner från Norge än för deras landsmän i Sverige. För enligt svenska aktivister blir man dödad om man skickas tillbaka…

FN:s nyligen beslutade globala ramverk för säker, ordnad och reguljär migration – det så kallade migrationsavtalet –  som både Norges och Sveriges immigrationsregeringar har skrivit under utgör en grund för nya migrationsbegrepp.

Det blir inte längre nödvändigt att fly från ett område för att få flytta till Norge eller Sverige. Migration blir allt mer en ”mänsklig rättighet”.

Därmed faller också kritiken mot ”flyktingar” som reser hem på semester för sina sköna nya skattekronor. ”Flyktingarna” har med de nya – men ärligare – definitionerna inte flytt längre, de har bara flyttat.

Källor:
Flyktet fra krig til Norge – men mange reiser ofte tilbake til hjemlandet
De ’flydde för sina liv’ – men reser ofta tillbaka till hemlandet


  • Publicerad:
    2019-02-26 11:00