MASSINVANDRINGEN. Kommunerna tar redan idag emot fler så kallade flyktingbarn än de egentligen behöver. Nu ska Västernorrland öka sitt antal tiofalt.

20111019_ensamkommande

Så kallade ensamkommande flyktingbarn, som i många fall egentligen är vuxna män som ljugit om sin ålder för myndigheterna, har blivit en allt större del av den samlade totalinvandringen till Sverige. Redan idag tvingas kommunerna att ta emot fler än de skrivit kontrakt på och nu uppges kommunerna i Västernorrland tvingas öka sin kvot tiofalt.

Idag tar kommunerna i Västernorrland emot 92 asylsökare under 18 år. Med statens nya krav ökar antalet till 969 personer. Det innebär bland annat att Härnösand, som nu har kontrakt på 12 boendeplatser nu utökar sin kvot till 102 platser.

För andra kommuner blir ökningen lika stor och i Kramfors innebär den nya fördelningen en ökning från elva till 89 platser. Sollefteå ökar från 6 till 92 och Örnsköldsvik från 31 till 201.

— Att göra stegvisa ökningar är i detta läge att rekommendera då Migrationsverkets prognoser med stor sannolikhet kommer att revideras uppåt eller nedåt under året, konstaterar Anneli von Wachenfeldt vid enheten för regional utveckling vid länsstyrelsen.

Utökningen av platser gäller personer under 18 år som söker asyl och är inte det totala antalet nyligen invandrade utlänningar under 18 år som bor i kommunens regi. I början av året hade Härnösands kommun hand om 90 utlänningar under 18 år varav 12 platser är avsedda för asylsökande.


  • Publicerad:
    2016-03-28 19:25