FRÄMLINGSINVASIONEN. Cirka 4 000 nödbostäder ska byggas till främlingar i Stockholms stad. Nu kan ett av de så kallade ”flyktingkvarteren” byggas på Östermalm.

Det kommer att byggas cirka 4 000 nödbostäder i Stockholms stad varav samtliga bostäder kommer att tilldelas invällare. Svenskarna kommer inte få några av bostäderna. Man räknar med att kvarteren kommer att stå uppe i ungefär 7-9 år.

— Kvarteren ska stå i 7–9 år, men avsikten är att detta blir genomgångsbostäder för 2–3 års boende tills de som bor där kommer i arbete och kan flytta in på den reguljära bostadsmarknaden, säger stadshusledningens speciella samordnare, Lena Karlsson.

De så kallade ”flyktingkvarteren” kan även komma till Östermalm uppger hon.

— Vi har några möjliga ytor även på Östermalm, men det är förstås inte så enkelt där det inte finns så mycket mark, säger Karlsson.

Redan i år kommer de första kvarteren för främlingar att stå färdiga i Stockholms stad.

Källa:
Flyktingkvarter kan byggas på Östermalm


  • Publicerad:
    2016-02-25 14:15