GLOBAL ANTIVITHET. FN:s generalsekreterare framställer i ett tal ”vit överhöghetsrörelser och nynazistiska organisationer” som allvarliga hot mot världsordningen – och han manar öppet till strid för att bekämpa dem.

FN varnar nu för att grupper som verkar för ”vit överhöghet” eller ”nynazism” utgör ett växande hot mot världen vi lever i – och man betonar särskilt att ”människor i ansvarspositioner” idag ”uppmuntrar” dem på ett sätt som tidigare var otänkbart.

Budskapet kommer från organisationens generalsekreterare Antonio Guterres, som på måndagen talade till UNHRC – organisationens råd för mänskliga rättigheter:

Vit överhöghetsrörelser och nynazistiska organisationer är något mer än inhemska terrorhot. De håller på att bli ett transnationellt hot.

Idag representerar dessa extremiströrelser det största inhemska säkerhetshotet i åtskilliga länder” fortsatte Guterres, och tillade att människor i maktpositioner nu uppmuntrar dessa grupper ”på ett sätt som betraktades som omöjligt att föreställa sig för inte så länge sedan.”

”Bekämpa etniskt motiverad terrorism!”
Generalsekreteraren uppmanade i sitt tal människor i hela världen att ge sina bidrag till ett ”koordinerat agerande” i syfte att övervinna detta ständigt växande hot.

I kampen mot denna fara måste FN enligt Guterres ”spela en central roll”. Siktet ska vara inriktat på att bekämpa ”etniskt motiverad terrorism” varhelst den dyker upp.

Guterres hävdade att de grupper han åsyftar har utnyttjat pandemin till sin fördel genom ”social polarisering samt politisk och kulturell manipulation” och han tillade att de har engagerat sig i ”ett besinningslöst och tärande hat, insamling av medel, rekrytering av anhängare och kommunikation online – såväl i egna landet som utomlands”.

Russia Today (RT) påminner om likheterna mellan generalsekreterarens ordval här och det hos den nyss tillträdde amerikanske presidenten för sex veckor sedan.

Joe Biden riktade sig då till de mestadels fredliga demonstranter, som hade trätt in i ett öppet Kapitolium för att protestera mot vad de uppfattade som valfusk i presidentvalet – och han kallade dem för ”skurkar, upprorsmakare, politiska extremister och vit överhöghetspersoner”.


  • Publicerad:
    2021-02-23 14:35