UKRAINA-RYSSLAND FN har föreslagit att Kiev, Moskva och Ankara inleder förberedande arbete för transit av rysk ammoniak genom Ukraina i syfte att rädda en överenskommelse om säker export av spannmål från Svarta havet. Förhandlingar pågår och Ukraina och Turkiet har accepterat förslaget, medan Ryssland ännu inte har svarat.

Enligt Reuters har FN föreslagit att Kiev, Moskva och Ankara ska påbörja förberedande arbete för transit av rysk ammoniak genom Ukraina. Förslaget syftar till att rädda överenskommelsen som tillåter säker export av spannmål över Svarta havet.

FN vill även att förhandlingar ska hållas om att utvidga överenskommelsen till att inkludera fler ukrainska hamnar och andra laster. Ukraina och Turkiet har accepterat förslaget, men Ryssland har ännu inte svarat.

Förhandlingar pågår och FN:s generalsekreterare har lagt fram idéer för att underlätta exporten av ammoniak. Det ursprungliga spannmålsavtalet mellan Moskva och Kiev förmedlades av FN och Turkiet förra året som en reaktion på den globala livsmedelskrisen.

Ukraina anklagar Ryssland för att begränsa spannmålsavtalet, medan Ryssland efterlyser öppning för ammoniaktransit genom en ukrainsk hamn. Ukraina vill ha garantier för att spannmålsavtalet ska fungera normalt om man tillåter Ryssland att exportera ammoniak genom sitt territorium.